Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe
  Gyakran Ismételt Kérdések
1. Milyen lehetőséget biztosít, miről szól a program?

A program térítésmentes vállalkozás-indítási képzést, majd ezt követően a vállalkozás beindításához legfeljebb 4 573 800 forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt azon személyekszámára, akik új vállalkozást alapítanak. A támogatás az önfoglalkoztatás, továbbá a vállalkozásban foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordítására, valamint ennek 40%-ának mértékéig a vállalkozás indításához szükséges egyéb tevékenységek finanszírozására, eszközbeszerzésre, információs technológiai fejlesztésre, bérleti díjra, marketing és kommunikációs tevékenységre használható fel egyszerűsített költségelszámolás keretében.

2. Kik vehetnek részt a programban?

a. Fiatalok: 18-25 év közötti magyar állampolgársággal rendelkező fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), vagy 25-30 év közötti magyar állampolgársággal rendelkező fiatalok, akik a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők. A 18-25 év közötti fiatalok programba vonásának feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen.
b. Álláskeresők: 30. életévét már betöltött magyar állampolgársággal rendelkező, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők. A programban felső korhatár nincsen.

3. Mikor és hol tudok regisztrálni a képzésekre?

Várhatóan 2019. nyarán indul a regisztráció a www.penzajovodhoz.hu oldalon. A programra csak ezen az oldalon, kizárólag on-line lehet jelentkezni. Telefonos, postai úton történő vagy személyes regisztrációra nincsen lehetőség.

4. Mikor kezdődnek a képzések?

A képzések várhatóan 2019. második félévében kezdődnek.

5. Hol és mikor lesznek a képzések?

A képzések az Észak-alföldi Régióban valósulnak meg, mely magában foglalja Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Az első képzések várhatóan a megyeszékhelyeken indulnak, Debrecenben, Nyíregyházán és Szolnokon. A képzések helyéről és idejéről folyamatos tájékoztatást adunk a program honlapján.

6. Mennyi ideig tartanak a képzések?

A képzések kb. 2-4 hétig tartanak. Indítunk intenzívebb (rövidebb) és hosszabb képzéseket is.

7. Biztosítanak a képzés során útiköltség-térítést vagy ellátást?

A programban részt vevők számára útiköltség-térítésre nem lesz szükség, mert 8 fő jelentkező esetén a kisebb településeken is elindítjuk a képzést. A képzések ideje alatt ellátást biztosítunk.

8. Mennyi időn belül kell megírnom az üzleti tervet?

Az Üzleti terv a képzés befejezését követő 30 napon belül kell benyújtani. Erre azért van szükség, mert avissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázatok kerete véges, és csak az üzleti terv jóváhagyását követően lehet majd a vissza nem térítendő támogatásra pályázni. támogatásra pályázni.

9. Kapok segítséget az üzleti terv megírásához?

Az üzleti terv elkészítéséhez igény esetén ingyenes tanácsadást biztosít a projekt (2 alkalommal, összesen 3 óraidőtartamban)

10. Mennyi időn belül kerül elbírálásra az üzleti tervem?

Az üzleti tervek jóváhagyását egy erre kidolgozott bírálati módszertan szempontrendszeralapján folyamatosan fogjuk végezni, várhatóan a benyújtáshoz képest 30-45 napon belül.

11. Mennyi a vissza nem térítendő támogatás összege?

  • Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó.
  • KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272 250 Ft lehet.
  • valamint ennek 40%-ának mértékéig a vállalkozás indításához szükséges egyéb tevékenységek finanszírozására, eszközbeszerzésre, információs technológiai fejlesztésre, bérleti díjra, marketing és kommunikációs tevékenységre használható fel egyszerűsített költségelszámolás keretében.

12. Hogyan igényelhetem a vissza nem térítendő támogatást?

A vissza nem térítendő támogatást nem a programot lebonyolító konzorciumtól lehet igényelni, hanem külön pályázat keretében. A támogatási kérelem a MÁK rendszerénkeresztül kerülhet benyújtására a támogatást igénylő vállalkozás/egyéni vállalkozó képviseletében eljárva a GINOP 5.1.9-17 programban tanúsítvánnyal rendelkező és a kérelmező vállalkozást alapító természetes személy jogosult. A legfeljebb 4.573.800 Ft-raaz Észak-alföldi régióban csak az pályázhat, akirendelkezik:

  • a ”Pénz a jövődhöz” programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal,
  • jóváhagyott üzleti tervvel (melynek módosítása a vissza nem térítendő támogatási kérelem benyújtását követően nem lehetséges), illetve
  • a vissza nem térítendő támogatási kérelem benyújtásánakidőpontjában 3 hónapnál nem régebben megalakult vállalkozással.
Mivel a támogatásra külön kell pályázni, így meg kell felelni a többi, ott leírt pályázati feltételnek is, kérjük, hogy erről tájékozódjon a MÁK pályázati kiírásában!

13. Hol találom meg a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó feltételeket?

A vissza nem térítendő támogatást nem a programot lebonyolító konzorciumtól lehet igényelni, hanem külön pályázat keretében. Erre a Magyar Államkincstár pályázott. A pályázati felhívások tartalmaznak a feltételekre vonatkozó utalásokat, de a konkrét felhívásig ennél több információ nem áll rendelkezésre.
a. Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP-5.1.10-18): https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-18-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa
b. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP-5.2.7-18): https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-18-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa

14. Kell-e szerződést kötnöm valakivel a GINOP-5.1.9-17 pályázat kapcsán?

Igen, a konzorciumvezetővel köt támogatási szerződést, másrészt a képző szervezetekkel képzési szerződést.

15. Milyen vállalkozást alapíthatok?

Önálló (egyéni) vagy társas vállalkozás is alapítható azzal a megkötéssel, hogy csak egy vállalkozás alapításában lehet részt venni. Amennyiben társas vállalkozást alapít, akkor a vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal (75%)kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját. A GINOP-5.2.7-18 ill. GINOP-5.1.10-18 pályázati felhívás 3.4.1.1 pontja, illetve a MÁK későbbi felhívása írja le részletesen.

16. Van korlátozás a vállalkozás tevékenységi körére vonatkozóan?

Igen, ezt a vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázati felhívások 3.4.1.1 pontjai, illetve a MÁK későbbi felhívása tartalmazzák.

17. Milyen székhellyel alapíthatok vállalkozást? Hol működtethetem a vállalkozásomat?

Vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázaton csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került. Azaz az a Pénz a jövődhöz programban elvégzettképzések, és jóváhagyott tanúsítvány mellett az Észak-alföldi régióban kell a vállalkozás székhelyének lennie, de emellett bármely régióban működhet telephelye.

18. Rendelkezhetek-e más vállalkozásban többségi tulajdonnal?

A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót

19. Mikor indíthatom el a vállalkozást?

A vissza nem térítendő támogatás (MÁK) beadásakor 3 hónapnál nem régebbi vállalkozással kell rendelkezni.
A GINOP-5.1.9-17 keretében benyújtott üzleti terv jóváhagyásáról szóló döntést követően saját felelősségre megkezdhető (maximum a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 3 hónappal korábban), de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során. Továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését sem. Vissza nem térítendő támogatás a GINOP-5.1.9-17 keretében benyújtott üzleti terv jóváhagyásáról szóló döntés előtt megkezdett vállalkozáshoz nem igényelhető. A vállalkozás előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése nem jelenti a projekt megkezdését.

20. Legkésőbb mikor kell megalapítanom a vállalkozást?

Amennyiben az üzleti terv jóváhagyásra kerül, legkésőbb a jóváhagyástól számított 30 napon belül a program vonatkozó előírásainak megfelelően a Támogatott köteles vállalkozást alapítani és ezen tényt a vonatkozó okiratok, igazolások, határozatok átadásával a Támogató irányában igazolni. Vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázatot kizárólag már megalapított vállalkozás nyújthatja be. Ezt követően 3 hónapon belül a vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmet be kell nyújtani.

21. Meddig kell regisztrált álláskeresőnek lennem?

A projektbe való jelentkezés feltétele, a regisztrált álláskeresői státusz igazolása, mely jelen információink alapján elegendő, ha a projektbe történő regisztráció napján igazolásra kerül. A Pénzügyminisztérium szakpolitikai oldalától kapott állásfoglalás alapján nincs rá lehetőség, hogy a célcsoporttag a képzés ideje előtt vagy az alatt, a képzés eredményes elvégzését és az Üzleti Terv elfogadását megelőzően megalapítsa vállalkozását. Ez alapján minimum a projektbe történő regisztrálás napjától az Üzleti terv jóváhagyásnak napjáig a vállalkozás nem megalapítható, és ezen két időpont között a célcsoporttagnak regisztrált álláskeresőnek kell lennie.


  187/2019. (VII. 30.) Kormányrendelet
  Magyar Államkincstár Közlemény